chinh sach van chuyen giao hang - Chính sách vận chuyển giao hàng

Chính Sách Vận chuyển Giao Hàng

Thời gian giao hàng: Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể.
Thủ tục giao hàng: Trước khi giao hàng 01 (Một) ngày, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về số lượng hàng hóa bàn giao
Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho của Khách hàng theo địa chỉ trong Hợp đồng
Phương thức giao nhận: Công ty giao hàng cho khách hàng trong giờ hành chính, việc giao hàng phải được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên vào phiếu giao hàng.
Chứng từ giao nhận gồm :
Biên bản bàn giao có chữ ký xác nhận 2 Bên
Hóa đơn GTGT theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế.
Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc chất lượng hàng hóa